Kafes Tel Çit

Kafes Tel Çit

Beton Direkli Çit, günümüzde genel olarak arazilerin etrafını çevirmek için tercih edilmektedir. Sadece araziler değil, hava alanları, askeri tesisler, ülke sınırları ve bina çevresinde kullanılabilmektedir.

Beton direklerin uzunlukları Düz beton direk; 2 mt ve 2,50 mt Eğri beton direk, 2,40 mt ve 3 m’dir. 2,40 mt üstü beton direkler nato tipi beton direk olup, özel imalat olduğundan dolayı maliyetleri yüksektir. Nato tipi beton direkler daha çok askeri alanlar gibi lojistik yerlerde kullanılmaktadır.

Beton direklerde dikkat edilmesi gereken husus, imalat aşamasında içine inşaat demiri konularak mukavemetin artırılmasıdır.

Piyasada içine demir konulmadan üretilen bir sürü beton direk vardır. Bu şekilde üretilen beton direkler kendiliğinden kırılmakta ve müşteriyi mağdur etmektedir. Galvanizli kafes tel örgü montajlarında en çok kullanılan beton direk standart 240 cm eğri boyunlu beton direktir. Standart bir 240 cm eğri boyunlu beton direğin  ağırlığı 40 kg olmak zorundadır. Bu ağırlığın altındaki direklere müşterilerimizin itimat etmemesi gerekmektedir.

Kötü hava şartlarına karşı dayanıklı ve uzun ömürlüdür. 3 mt ara ile çukurlar açılır ve açılan çukurların içerisine direkler gömülür. Sonrasında üzerine istenilen kalınlıkta galvaniz tel montajı yapılır.